Llegeix amb atenció aquest apartat abans d'inscriure't i ser un membre de ple dret del Virus:

 

Documentació:

La documentació necessària per realitzar la inscripció al casal, es pot lliurar de dues formes diferents:

  • Utilitzant aquesta mateixa web, mitjançant el formulari d'inscripció
  • Personalment, a l'Oficina d'Atenció Ciutadaba (OAC) de l'Ajuntament de Navàs durant el període d'inscripcions (de l'1 al 21 de Juny: de dilluns a divendres de 8:30 a 14:30h, i dimarts i dijous de 16:00 a 18:30h).

La documentació necessària que cal presentar és la següent:

  • Butlleta d’inscripció omplerta i signada
  • Comprovant pagament bancari. Indicant com a concepte: “codi 8 - Nom i Cognoms del nen o nena inscrit més la setmana d'ampliació” ES25 0182 3498 0602 0802 3205 (BBVA)
  • Fotocòpia tarja sanitària

Si no s'ha rebut la documentació d'alguna d'aquestes o està mal complimentada, la inscripció no serà vàlida.

 

Pagament:        

Els preus del Virus 2019 són els següents:

 

7 setmanes: 185 €

6 setmanes: 175 €

5 setmanes: 155 €

4 setmanes: 134 €

3 setmanes: 113 €

2 setmanes: 87 €

1 setmana: 56 €

 

Fins que no s'hagi realitzat el pagament, la inscripció no serà vàlida.

Si un nen/a es desapunta abans de començar el casal, se li retornarà el 75% de l'import.

Si un nen/a es desapunta durant el casal, no es retornarà l'import de la inscripció. Exempts els casos de malaltia o accidents greus.

Els nens i nenes de família nombrosa se’ls aplicarà un 20% de descompte en el total. En cas de fer la inscripció per Internet, el descompte es retornarà posteriorment, és a dir, una vegada presentada la documentació acreditativa i després d’haver estat confirmada per l’Equip del Virus. 

 

Serveis addicionals:

 Servei d'acollida en horari de 8:00h a 9:00h del matí. 8€ per setmana i 2€ dia puntual