PREGUNTES SOBRE LES INSCRIPCIONS:

 • Quan sabré si tinc plaça?

Si s’ha realitzat correctament la inscripció, ja tindrà assegurada la plaça al casal.  Tenint en compte si hi ha alguna nova mesura que modifiqui el límit d’inscripcions. 

 • Com es farà la reunió informativa prèvia a l’inici del casal?

Es reservarà el dret de realitzar una reunió informativa de forma telemàtica per les famílies interessades. Informarem amb antelació a través de les xarxes socials. Tot i així, qualsevol dubte, el respondrem.

 • Què passa amb els diners si hi ha un nou procés de confinament durant la realització del Casal?

Es tornarà la part proporcional de les setmanes que no s’han realitza. En cas que s’hagi assistit un dia de la setmana, l’import d’aquella setmana no serà retornat.

 

PREGUNTES SOBRE LES ACTIVITATS:

 • Quines activitats seran la tipologia d’activitats de Lleure? I esportives?

Aquest any, degut a la demanda de les famílies i la situació actual del covid19, les programacions seguiran un estil de programació més enfocat al lleure. El fet és que per poder adaptar les activitats a les mesures d’higiene i seguretat que ens determina la Generalitat i el PROCICAT, aquestes s’ajusten millor a activitats de lleure per poder assegurar la distància mínima, evitar contactes directes, etc..

 • Hi haurà activitats conjuntes entre grups de casals?

En principi no, només es podran realitzar activitats conjuntes en cas de que el PROCICAT ens doni permís. Les programacions estaran organitzades per fer-les de forma aïllada dels altres grups de convivència.

 • Quin lloc començaran / acabaran les activitats?

A cada grup d’edats se l’hi assignarà un espai / ubicació diferent al poble per tal d’evitar aglomeracions en un únic espai. L’acollida i recollida sempre es farà al mateix lloc assignat. Més endavant especificàrem quin serà ell lloc per cada grup.

 • Quines accions es faran per a tractar les emocions que s’han generat durant el confinament?

Tenim previst realitzar uns petits tallers on els nens/es puguin expressar les seves emocions, puguin manifestar el seu estat emocional sense por o vergonya. Entenem que la tornada a la normalitat no serà fàcil, però el casal d’estiu ha de ser una eina per facilitar aquest procés.

 • Hi haurà serveis d’acollida matinal?

Si. Això sí, el serveix requereix un mínim de 5 participants /setmana/ franja d'edat. Les inscripcions no es podran realitzar per dies puntuals.

 • Hi haurà excursió amb autocar?

Per motius de seguretat ens aconsellen que no realitzem sortides en autocar ja que seria inassolible el cost dels autobusos respectant els espais de 2 places (1 nen/a). Aquests diners seran reinvertits en material, tallers, jocs d’aigua, etc..

 

PREGUNTES SOBRE SEGURETAT:

 • Com es preveu garantir el distanciament físic que fixa el PROCICAT?

Amb la tipologia d’activitats que hem proposat, vetllarem per garantir aquest distanciament. En els casos on no es pugui mantenir, serà obligatori l’ús de mascareta. A més, establirem un protocol de netejar el material que utilitzarem abans i després de l’activitat, rentat de mans cada hora, etc..

 • Com es garantiran les mesures d’higiene i seguretat al Casal?

Estem a l’espera de que la Generalitat i el Procicat ens passi els protocols definitius, juntament amb els documents que haurem d’omplir per garantir les mesures d’higiene i seguretat. A més, és molt important que es pugui conservar la traçabilitat de tots els infants en cas de que es detecti algun cas positiu. 

 • Què passa si hi ha un cas de positiu dins al Casal?

El PROCICAT ens farà omplir una sèrie de documents que ens faran arribar al focus del contagi. A més, els monitors i nens/es que hagin estat en contacte amb el cas positiu juntament amb la persona positiva, hauran de marxar a casa i iniciar una nova quarantena de 14 dies. No podran tornar abans dels 14 dies a no ser que s’entreguin les proves corresponents que acreditin ser negatiu.

Pel que fa al retorn econòmic, si ja s’ha assistit un dia de la setmana al casal, els diners d’aquella setmana no seran retornats. Pel que fa a les altres setmanes que no s’assistirà, es retornarà la part proporcional d’aquesta.

El monitor entrarà en una baixa mèdica automàtica.

 • Quines seran les mesures de prevenció? S’haurà de dur mascareta?

Serà obligatori dur la mascareta només en els casos on no es pugui assegurar la distància mínima obligatòria. Tot i així, serà obligatori portar una mascaret ja sigui posada o a la motxilla durant tot el casal.

 • Quina serà la ràtio del monitor?

1/10 Decret de Lleure 267/2016